Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng sổ sách năm học 2016-2017

Gợi ý cách làm  sổ sách nhóm lớp:

1. Sổ theo dõi trẻ:

 • Yêu cầu Gv ghi đầy đủ các thông tin:

- Họ tên giáo viên (Ghi đầy đủ gv trong lớp)

    - Ghi đầy đủ thông tin của trẻ. Cột đặc điểm riêng của trẻ ( chỉ ghi những trẻ có vấn đề khác biệt về tâm , sinh lý  VD sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt cá nhân, khuyết tật, dị tật,có hoàn cảnh gia đình đặc biệt..)

    - Chấm ăn bắt đầu từ tháng 9. Cuối tháng BGH kiểm tra chốt xuất ăn, ký đóng dấu

    - Sổ phải đóng dấu giáp lai của trường.

    2. Sổ theo dõi chất lượng nhóm lớp:

    - Danh hiệu thi đua: Ghi cụ thể tên giáo viên – đạt DH gì,

    - Danh hiệu lớp: Đạt DH gì

    a. Chỉ tiêu về số lượng:

    Ghi rõ tổng số trẻ  Điều tra, chỉ tiêu giao, tỷ lệ ra lớp đầu năm. Phấn đấu cuối năm tỷ lệ %.

    b. Chỉ tiêu chất lượng nuôi dưỡng

    -  Đảm bảo an toàn.

    - Phấn đấu Tỷ lệ trẻ kênh BT ?Giảm tỷ lệ trẻ SDD, béo phì..? % so với đầu năm .

    - Chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe. Giảm tỷ lệ trẻ sâu răng ? % so với năm học trước  ( nếu có).

    - Chỉ tiêu về đồ dùng VS của trẻ?

    - Tỷ lệ trẻ có các kỹ năng  ( nề nếp) VS, Kn tự phục vụ?...

    c. Chất lượng GD

    * Đối với giáo viên.

    - Thực hiện tốt chương trình GDMN

        VD +  Thực hiện tốt các nội dụng GD lễ giáo, BVMT…..

              +  Nâng cao chất lượng tổ chức các HĐ nào?...

              + Làm  bao nhiêu bộ đồ dùng gì? ....

    - Phấn đấu  bao nhiêu % các HĐ trong năm xếp loại ...

    ?% hoạt động Ứng dụng CNTT.

    * Đối với trẻ:

    - Chỉ tiêu theo từng lĩnh vực ( PTTC đạt ?%, Nhận thức ?% …..)

    - ? % trẻ hoàn thành chương trình GDMN ( MG lớn).

    - Một số chỉ tiêu trọng tâm của độ tuổi và của lớp

    VD: + Mẫu giáo lớn: ?% trẻ nhận biết, phất âm đúng chữ cái, chữ số

     + Chuẩn bị tâm thế vào lớp 1, kỹ năng xử lý tình huống…

     + Nhà trẻ: nói đủ câu, nhận biết mầu xanh, đỏ,- lựa chọn theo các chỉ số đánh giá và mong đợi cuối độ tuổi)

    d. Chuyên đề và hoạt động khác.

     - Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng chuyên đề ...

     - Tổ chức bao nhiêu hoạt động cho trẻ tham quan, dã ngoại….

    e. Tự bồi dưỡng

    Cần ghi cụ thể Tên GV nào, BD nội dung gì?.

    C.BIỆN PHÁP

     Căn cứ vào chỉ tiêu để đưa ra các biện pháp tương ứng, phù hợp

    KẾ HOẠCH THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

    Lưu ý:

         - Cần chú ý đến chỉ tiêu đầu năm để có kế hoạch thực hiện trong từng tháng.

         - Phần GD chú ý rèn ( dạy ) trẻ yếu, trẻ chưa đạt chỉ số trong tháng.

         - Phần nhận xét của BGH:  Đầu tháng duyệt kế hoạch tháng, cuối tháng có nhận xét đánh giá KH của GV. ( Phần nhận xét có thể chia cột hoặc có thể chia dòng).

     

    22:01 30/09/2016
    5210
    Nguyễn Thị Vân thích bài này
    Top