Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Danh sách cán bộ, giáo viên của trường MN Dục Tú

tp_th_cn_b_gio_vin_nhn_vin_mn_dc_t_500

1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường

giao_vien_mn_duc_tu_1_500giao_vien_mn_duc_tu_2_500giao_vien_mn_duc_tu_3_500giao_vien_mn_duc_tu_4_500giao_vien_mn_duc_tu_5_500giao_vien_mn_duc_tu_6_500giao_vien_mn_duc_tu_7_500

2. Tổng hợp

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, NV trong nhà trường: 77 người

+ Tổng số giáo viên trong nhà trường: 57 giáo viên

Trong đó:

Tốt nghiệp Đại học: 34 giáo viên. Chiếm 59,6%

Tốt nghiệp Cao Đẳng: 07 giáo viên. Chiếm 12,3%

Tốt nghiệp TCCN: 16 giáo viên. Chiếm 28,1%

10:19 30/05/2016
524
Chưa ai thích bài này
Top