Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 28/02/2017 của LĐLĐ Huyện Đông Anh về kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới ĐH công đoàn Huyện Đông Anh lần thứ X. Ngày 11/10/2017 trường mầm non Dục Tú tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. * Một số hình ảnh trong Đại hội Giáo viện khu DT2 mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội ...